Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık hakkında

Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık, Av. Emin Şaşıoğlu ve Av. Fatih Şaşıoğlu tarafından kurulmuş olup, kurulduğu günden bu yana Antalya’da faaliyet göstermektedir. Modern, gelişime açık ve yenilikçi bakış açımızla; hukukun tüm alanlarına farklı perspektiflerden bakıp, sorunlarınıza en kapsamlı çözümleri aramaktayız.

Av. Emin Şaşıoğlu
Av. Fatih Şaşıoğlu

uzmanlaştığımız konular

Çalışma Alanlarımız

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak Müvekkillerimize, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uyum kapsamında yönetmeliklerle düzenlenen kurumsal yönetim konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık, ülkemiz sınırları içerisinde bulunan gerçek kişi ve tüzel kişiliklere karşı her türlü yasal icra ve alacak takibi ile icra hukukundan kaynaklanan davaları ikâme etmeye, icra dosyaları kapsamındaki …

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık, Kıymetli Evrak Hukukunu ilgilendiren tüm konularda, Müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ticari hayatta uyuşmazlık bakımından sık şekilde karşımıza çıkan

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, haksız fiilden veya herhangi bir başka sebepten kaynaklı olarak meydana gelen tazminat anlaşmazlıklarınızı, Tazminat Hukuku çerçevesinde belirlemekte…

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak, uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve uzman ekibimizle Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan Miras Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarınıza yanıt aramaktayız.

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, hem ulusal ve uluslararası pazarda hizmet veren Şirketlere hem de gerçek kişi olan Müvekkillerimize, Gayrimenkul Hukuku açısından destek ve hizmet vermektedir.

Tüm çalışma alanlarımızı inceleyin

Uzmanlıklarımızdan faydalanın

Danışmanlık Hizmeti Alın

Hukuk karmaşık bir konudur. Görmezden gelmeniz durumunda kimi konular sizin için büyük sorunlar yaratabilir.
Gelin, uzmanlığımızdan faydalanın!