Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık hakkında

Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık, Av. Emin Şaşıoğlu ve Av. Fatih Şaşıoğlu tarafından kurulmuş olup, kurulduğu günden bu yana Antalya’da faaliyet göstermektedir. Modern, gelişime açık ve yenilikçi bakış açımızla; hukukun tüm alanlarına farklı perspektiflerden bakıp, sorunlarınıza en kapsamlı çözümleri aramaktayız.

Av. Emin Şaşıoğlu
Av. Fatih Şaşıoğlu

uzmanlaştığımız konular

Çalışma Alanlarımız

Spor Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, ülkemizde gelişen Spor Hukuku alanında; sektörün önde gelen spor kulüplerine, bu kulüplere bağlı işletme ve şirketlere, düzenleyici ve denetleyici federasyonlara…

Şirketler Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak Müvekkillerimize, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uyum kapsamında yönetmeliklerle düzenlenen kurumsal yönetim konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık, ülkemiz sınırları içerisinde bulunan gerçek kişi ve tüzel kişiliklere karşı her türlü yasal icra ve alacak takibi ile icra hukukundan kaynaklanan davaları ikâme etmeye, icra dosyaları kapsamındaki …

Tazminat Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, haksız fiilden veya herhangi bir başka sebepten kaynaklı olarak meydana gelen tazminat anlaşmazlıklarınızı, Tazminat Hukuku çerçevesinde belirlemekte…

Miras Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak, uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve uzman ekibimizle Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan Miras Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarınıza yanıt aramaktayız.

Gayrimenkul Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, hem ulusal ve uluslararası pazarda hizmet veren Şirketlere hem de gerçek kişi olan Müvekkillerimize, Gayrimenkul Hukuku açısından destek ve hizmet vermektedir.

Tüm çalışma alanlarımızı inceleyin

Uzmanlıklarımızdan faydalanın

Danışmanlık Hizmeti Alın

Hukuk karmaşık bir konudur. Görmezden gelmeniz durumunda kimi konular sizin için büyük sorunlar yaratabilir.
Gelin, uzmanlığımızdan faydalanın!