Çalışma Alanlarımız

uzmanlaştığımız konular

Çalışma Alanlarımız

Spor Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, ülkemizde gelişen Spor Hukuku alanında; sektörün önde gelen spor kulüplerine, bu kulüplere bağlı işletme ve şirketlere, düzenleyici ve denetleyici federasyonlara…

Şirketler Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak Müvekkillerimize, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uyum kapsamında yönetmeliklerle düzenlenen kurumsal yönetim konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık, ülkemiz sınırları içerisinde bulunan gerçek kişi ve tüzel kişiliklere karşı her türlü yasal icra ve alacak takibi ile icra hukukundan kaynaklanan davaları ikâme etmeye, icra dosyaları kapsamındaki …

Tazminat Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, haksız fiilden veya herhangi bir başka sebepten kaynaklı olarak meydana gelen tazminat anlaşmazlıklarınızı, Tazminat Hukuku çerçevesinde belirlemekte…

Miras Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak, uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve uzman ekibimizle Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan Miras Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarınıza yanıt aramaktayız.

Gayrimenkul Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, hem ulusal ve uluslararası pazarda hizmet veren Şirketlere hem de gerçek kişi olan Müvekkillerimize, Gayrimenkul Hukuku açısından destek ve hizmet vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, bünyemizde hizmet veren etkin kadromuz ile Müvekkillerimizin lehine olacak şekilde sözleşme metninin hazırlanması, müzakerelerin yapılması…

Aile Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan Aile Hukuku, bireylerin en sık başvurduğu hukuk alanları arasında yer almaktadır. Nitekim yaşadığımız toplumun en küçük yapı taşı olan Aile kavramına bağlı…

Kira Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık, kira hukuku alanında güncel kanunları, kanun değişikliklerini, yönetmelik ve yönergeleri, uzman kadrosu eşliğinde yakından takip etmektedir.

İdare Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık, ticari hayatta farklı alanlarda öncü olan Müvekkillerinin çeşitli kurumlarla olan uyuşmazlıklarının çözümünde, kamu personelinin atama, nakil, yer değiştirme…

Tüketici Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık, başta tüketicinin taraf olduğu gayrimenkul ve menkul satışları olmak üzere, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair…

Fikri Mülkiyet Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak, Fikri Mülkiyete İlişkin Sözleşmelere bağlı olarak; telif hakkı ve marka hukukunda, birleşme ve devralma işlemleri ve fikri mülkiyet hakkına ilişkin…

Taşıma Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak, taşımacılık faaliyetleri yapılırken ortaya çıkan tüm sorunlarınızı hukuki çerçevede ele almaktayız.

Sigorta Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak, sigorta hukuku alanındaki tüm davaları titizlikle yürütmekteyiz.

Ceza Hukuku - Şaşıoğlu Hukuk & Danışmanlık - Antalya

Şaşıoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak, ceza hukuku alanındaki tüm davaları titizlikle yürütmekteyiz.